.20 Point White Gold Round Diamond Pendant

.20 Point White Gold Round Diamond Pendant

Sale priceCA$0.00

This item is one-of-a-kind, once it's gone, it's gone

.20 Point White Gold Diamond Pendant with Hearts